Seznam vzdělávacích akcí

Event Information:

 • St
  14
  Lis
  2018

  Senzorická integrace 2 – „Odhalování potíží a senzorické strategie pro děti raného a předškolního věku“

  9.00-17.00Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

  Anotace: Kurz prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky o další praktické tipy. Prostor bude věnován možnostem odhalování potíží v SI a možné senzorické příčiny projevů dítěte. Pozornost budeme věnovat různým senzorickým strategiím a technikám, které jsou použitelné i do běžného prostředí, aby se dítě po této stránce mohlo optimalizovat. Dozvíte se, jaké aktivizační a relaxační techniky lze použít z hlediska senzoriky, jak nastavit prostředí vyhovující senzorickým potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho uklidnění, pokud došlo ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte, případně na aktivizaci pasivního dítěte.

  Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Úvod do senzorické integrace a mají již nějaké znalosti o SI.

  Co vám kurz přinese: Jednou z použitých metod budou rozbory videozáznamů dětí, u kterých je pravděpodobný výskyt obtíží v SI. Proto bychom rádi povzbudili účastníky, aby si přinesli (případně předem zaslali) krátký videozáznam některého ze svých klientů. Ten bude během kurzu podroben rozboru a budou navrženy případné senzorické strategie pro daného klienta.

  Požadavky na video:

  - Rozsah 5–10 minut, případně sestříhané video

  - Dítě v každodenní situaci jako je hra, případně pobyt na hřišti, v herně, místnosti pro senzorickou integraci, práce za stolem, jedení/krmení

  - Může být zachycena jedna ze situací, případně několik situací dle uvážení účastníka

  - Může být samostatná aktivita dítěte nebo aktivita, při které dochází k interakci s rodičem nebo poradcem

  Lektorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

  Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).