Seznam vzdělávacích akcí

Event Information:

 • St
  04
  Dub
  2018

  První kazuistické setkání poskytovatelů rané péče v Ústeckém kraji

  9.00-13.00Raná péče Demosthenes, Mírová 2, Ústí nad Labem (Severní Terasa)

  Cílem je navázání bližší spolupráce a sdílení zkušeností v Ústeckém regionu.

  Program:

  • Krátké představení jednotlivých pracovišť
  • Kazuistika na téma Rodina se sociální zátěží (připravuje Raná péče Diakonie)
  • Karta klienta (sdílení zkušeností a diskuze k metodice probíhajícího pilotního vyplňování karet klientů v ÚK)
  • Sdílení zkušeností (spolupráce s odborníky, navazujícími službami)
  • Diskuze nad možnostmi další spolupráce v regionu