Seznam vzdělávacích akcí

Event Information:

 • Út
  29
  Kvě
  2018
  St
  30
  Kvě
  2018

  Strategické plánování a řízení pro vedoucí pracovníky členských organizací APRP III

  9.30–16.30Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1 (6. patro, místnost U krbu - č. 628, www.palacymca.cz)

  Program workshopu

  PRVNÍ DEN

  • prezentace pracovních skupin/revize aktivit, kterése již v rámci půl roku běhu strategie realizovaly
  • akční plány na další roční období
  • doformulování zbývajících dlouhodobých cílů, kterédoposud nebyly ve strategii jasně pojmenovány/naplňovány

  DRUHÝ DEN

  setkání s řediteli členských organizací

  Dopoledne:

  • prezentace výstupů ze strategie ředitelům organizací
  • kulaté diskusní stoly na téma: jaké jsou vaše potřebyod APRP, jaké jsou vaše možnosti, jak do APRP přispívat, v čem je pro vás APRP důležitá

  Odpoledne:

  • výstupy od ředitelů zakomponovat do strategie
  • vyhodnotit, jestli je strategie dostačující podklad propráci manažera, kterého bude APRP hledat

  Obsah workshopu

  • Revize strategického dokumentu, který vznikl v rámci prvních dvou setkání nad strategickým plánováním.
  • Tvorba aktuálních akčních plánů, které zohlední stávající situaci – rozpracování dlouhodobých cílů do konkrétních kroků pro rok 2018 (potenciálně 2019).
  • Vnesení hodnot do života APRP – tento blok bude rovněž inspirací, jak s hodnotami pracovat v jednotlivých členských organizacích.

  Pro koho je workshop určen: pro vedoucí pracovníky služby raná péče členských organizací APRP

  Lektorka:MgA. Irena Swiecicki lektorka, konzultantka a koučka s 15letou praxí. Proškolila cca 5000 účastníků kurzů. Původním povoláním divadelní režisérka (pracovala v divadle Komedie, Činoherním studiu, Alfrédovi ve dvoře) a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zároveň při kurzech s účastníky vytváří prezentace přímo na míru dle jejich schopností. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže a školení s tím spojená. Několik let koučuje manažery především ze sféry sociálních služeb a úřadů (MHMP, MKČR). V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR. Je členkou britského Institutu pro leadership a management a je jeho akreditovaným koučem 5. stupně (ze 7). Je garantkou a hlavní lektorkou půlročního rekvalifikačního kurzu se zaměřením na fundraising při Spiralis, o.s.