Seznam vzdělávacích akcí

 • St
  04
  Dub
  2018
  9.00-13.00Raná péče Demosthenes, Mírová 2, Ústí nad Labem (Severní Terasa)

  Cílem je navázání bližší spolupráce a sdílení zkušeností v Ústeckém regionu.

  Program:

  • Krátké představení jednotlivých pracovišť
  • Kazuistika na téma Rodina se sociální zátěží (připravuje Raná péče Diakonie)
  • Karta klienta (sdílení zkušeností a diskuze k metodice probíhajícího pilotního vyplňování karet klientů v ÚK)
  • Sdílení zkušeností (spolupráce s odborníky, navazujícími službami)
  • Diskuze nad možnostmi další spolupráce v regionu
  Zobrazit obsah
 • Út
  15
  Kvě
  2018
  St
  16
  Kvě
  2018
  Místo bude upřesněno do konce března.

  Anotace: V rámci kurzu získají účastníci řadu dovedností potřebných pro výběr, zaškolování a hodnocení zaměstnanců. Klademe důraz na propojení těchto tří procesů a na jejich přímou souvislost s požadavky na žádoucí chování pracovníka. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení a modelových situací, na kterých účastníci získávají a kultivují vlastní dovednosti při výběru, zaškolování a hodnocení zaměstnanců. Nechybí ani nezbytná teorie a tipy a triky.

  Pro koho je kurz určen: pro vedoucí pracovníky služby Raná péče

  Co vám kurz přinese:

  Naučíte se napsat inzerát, který naláká ty pravé zájemce o práci.

  Naučíte se postavit výběrové řízení, které vám pomůže poznat, zda je pracovník vhodný pro danou pozici.

  Naučíte se základní principy pro zaučování.

  Dozvíte se, jak dobře nastavit systém hodnocení pracovníků tak, aby směřoval k rozvoji vašich lidí.

  Naučíte se vést hodnotící rozhovor.

  Lektor: Mgr. Jan Kostečka jeprofesionální konzultant, který se ve vzdělávací agentuře TUDYTAM věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i individuální supervizi. Jeho specializací jsou supervize pro manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci. Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře.

  Zobrazit obsah
 • Út
  29
  Kvě
  2018
  St
  30
  Kvě
  2018
  Místo bude upřesněno do konce března

  Program workshopu

  PRVNÍ DEN

  • prezentace pracovních skupin/revize aktivit, kterése již v rámci půl roku běhu strategie realizovaly
  • akční plány na další roční období
  • doformulování zbývajících dlouhodobých cílů, kterédoposud nebyly ve strategii jasně pojmenovány/naplňovány

  DRUHÝ DEN

  setkání s řediteli členských organizací

  Dopoledne:

  • prezentace výstupů ze strategie ředitelům organizací
  • kulaté diskusní stoly na téma: jaké jsou vaše potřebyod APRP, jaké jsou vaše možnosti, jak do APRP přispívat, v čem je pro vás APRP důležitá

  Odpoledne:

  • výstupy od ředitelů zakomponovat do strategie
  • vyhodnotit, jestli je strategie dostačující podklad propráci manažera, kterého bude APRP hledat

  Obsah workshopu

  • Revize strategického dokumentu, který vznikl v rámci prvních dvou setkání nad strategickým plánováním.
  • Tvorba aktuálních akčních plánů, které zohlední stávající situaci – rozpracování dlouhodobých cílů do konkrétních kroků pro rok 2018 (potenciálně 2019).
  • Vnesení hodnot do života APRP – tento blok bude rovněž inspirací, jak s hodnotami pracovat v jednotlivých členských organizacích.

  Pro koho je workshop určen: pro vedoucí pracovníky služby raná péče členských organizací APRP

  Lektorka:MgA. Irena Swiecicki lektorka, konzultantka a koučka s 15letou praxí. Proškolila cca 5000 účastníků kurzů. Původním povoláním divadelní režisérka (pracovala v divadle Komedie, Činoherním studiu, Alfrédovi ve dvoře) a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zároveň při kurzech s účastníky vytváří prezentace přímo na míru dle jejich schopností. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže a školení s tím spojená. Několik let koučuje manažery především ze sféry sociálních služeb a úřadů (MHMP, MKČR). V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR. Je členkou britského Institutu pro leadership a management a je jeho akreditovaným koučem 5. stupně (ze 7). Je garantkou a hlavní lektorkou půlročního rekvalifikačního kurzu se zaměřením na fundraising při Spiralis, o.s.

  Zobrazit obsah
 • St
  20
  Čvn
  2018
  9.00-17.00Diakonická akademie s.r.o., Belgická 22, 120 00, Praha 2

  Anotace: Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jako na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat.

  Pro koho je kurz určen: poradkyně rané péče (členských i nečlenských pracovišť)

  Co vám kurz přinese: Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.

  Lektorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

  Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International SnoezelenAssociation).

  Zobrazit obsah
 • St
  27
  Čvn
  2018
  9.00-17.00V budově Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

  Anotace: Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jako na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat.

  Pro koho je kurz určen: poradkyně rané péče (členských i nečlenských pracovišť)

  Co vám kurz přinese: Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.

  Lektorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

  Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International SnoezelenAssociation).

  Zobrazit obsah