Profesionalizace APRP

Projekt zahrnuje vybudování nové pevné a funkční koncepce organizace a tvorbu vzdělávacího systému pro specializaci oboru rané péče. Dalším výstupem je analýza kvality služeb, odborný informační bulletin pro členské organizace. Projekt ve svém důsledku stabilizuje a posílí fungování členských organizací v regionech, zajistí stejně vysokou odbornou úroveň služby, ověřenou garančním procesem, umožní sdílení dobré praxe a zajistí vysokou kvalitu a účinnost služeb.

Cíl projektu

Obor rané péče, jeho přínos a efektivitu, se dosavadními aktivitami podařilo velmi úspěšně etablovat na úrovni státní, odborné i uživatelské. Nyní jsou služby rané péče velmi žádané, systémově se stávají nedílnou součástí mezioborové spolupráce v oblasti zdravotnictví a školství. Tato nová role ale klade velké nároky na jednotlivé členské organizace, které potřebují větší podporu. Asociace, která většinu aktivit dosud realizovala především na bázi dobrovolnické, musí transformovat svou strukturu i systém fungování a nabídnout svým členům odborný i poradenský program (servis) odpovídající aktuálním potřebám.

Realizace projektu:  1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Podpořená částka:   2 193 743,75 CZK

Registrační číslo:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002241

Realizátor projektu:

Logo APRPAsociace pracovníků v rané péči, z.s.
Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ 26641933
www.aprp.cz

 

 

 

Donátor projektu:

Evropský sociální fond  (Operační program zaměstnanost)  prostřednictvím MPSV.
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Logo ESF