O nás

Asociace pracovníků v rané péči, z.s., nyní vystupuje pod názvem Asociace rané péče České republiky, z. s. Naším cílem je podporovat a rozvíjet poskytovatele sociální služby raná péče v rámci celé České republiky.

Asociace je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče. Členy ARP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Východiskem pro formulování ukazatelů dobré praxe a kvality poskytované služby byla četná pracovní setkání poskytovatelů služby z Čech a Moravy, ze kterých vzešel pracovní materiál Optimální model rané péče a Druhové standardy kvality služby.

Poslání

 • sdružování a podpora organizací poskytující službu raná péče
 • prosazování a kultivování oboru raná péče

Účel

 • sledování, podpora a zvyšování kvality sociální služby raná péče
 • prezentace oboru i služby raná péče
 • prosazování oboru raná péče
 • hájení zájmů pracovišť rané péče i jejich pracovníků
 • zajišťování vzdělávání pracovníků v rané péči

Činnosti

 • zajištění platformy pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť
 • poskytování vzájemné odborné podpory
 • udělování garance kvality služby na základě provedeného šetření
 • odborná a publikační činnost
 • šíření informací směrem k odborné a laické veřejnosti
 • mezinárodní spolupráce
 • poskytování dalšího vzdělávání v oboru raná péče

Členství

Členem je pracoviště rané péče, které je držitelem Garance kvality služby ze strany ARP.

Garance kvality

Garance potvrzuje, že organizace respektuje všechna pravidla formulovaná zákonem 108/2006 Sb. a druhové standardy služby. Garance se uděluje na dobu tří let.

Kontaktní informace