Garance kvality služby

Garance potvrzuje, že organizace respektuje všechna pravidla formulovaná zákonem 108/2006 Sb. a druhové standardy služby. Garance se uděluje na dobu tří let.

Vítáme zájem vašeho pracoviště rané péče o členství v APRP

Pracoviště, které chce požádat o garanci kvality služeb rané péče APRP, vyplní formulář „Žádost o šetření pro vydání garance kvality služby raná péče“ a elektronicky jej zašle na adresu posta.aprp@gmail.com.

Zájemci o prodloužení stávající garance kvality

Členské pracoviště, které chce požádat o garanci kvality služeb rané péče, vyplní formulář „Žádost o šetření pro vydání garance kvality služby raná péče“ a elektronicky jej zašle na adresu posta.aprp@gmail.com.

V této souvislosti se nám podařilo nalézt možnosti pro dlouhodobou a systémovou spolupráci zaměřenou na podporu rané péče s NROS a její konkrétní výzvou v rámci programu Včasná pomoc dětem, která zaručuje novým i stávajícím organizacím možnost bezplatné garance, více zde.