APRP s NROS vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí

APRP s NROS vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Více naleznete na webu NROS.